Toepassingen

TOEPASSINGEN

Heeft u vragen over coatings?

Heeft u vragen over coatings?

Toepassingen

De voedingsmiddelenindustrie is onderworpen aan strenge wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat alle producten die op de markt worden gebracht onschadelijk zijn voor de gezondheid van de klant.

Naast de wetten omtrent versheid, microbiële belasting, persoonlijke hygiëne en bescherming, additieven, HACCP, verpakking, in de handel brengen, reiniging van de systemen etc., dienen ook specificaties voor de arbeidsmiddelen in acht te worden genomen.

Wij kennen deze specificaties voor uw regio en kunnen u helpen het juiste product voor u te selecteren en toe te passen.

We coaten en hercoaten.