Voorbehandeling

Voorbehandeling

Heeft u vragen over coatings?

Heeft u vragen over coatings?

Voorbehandeling

Een professionele voorbehandeling is cruciaal voor het coatingresultaat.

Daarom is het van groot belang om het type en de duur van de voorbehandeling af te stemmen op het te coaten materiaal, de aanhangende onzuiverheden en de vereiste mate van zuiverheid en ruwheid. Op deze manier wordt de beslissende basis gelegd voor een succesvol verder coatingproces.

Technoflon is in staat het onderdeel nat-chemisch, fysisch, thermisch of mechanisch voor te behandelen. Heeft u een voorbehandeling nodig die hier niet vermeld staat, neem dan contact met ons op.