• Technoflon verwarmt kantoren met teruggewonnen energie


  Besparing via warmtewisselaar

  Technoflon, een bedrijf gespecialiseerd in opper-vlaktebehandeling, investeerde onlangs in een persluchtinstallatie die de hele fabriek van perslucht moet voorzien. De installatie bevat, naast het compressorgedeelte, ook een warmtewisselaar om de energie die normaal verloren gaat, terug te winnen. Deze energie wordt ingezet voor het verwarmen van de kantoren gedurende de koudere maanden. Onder normale omstandigheden is het dan overbodig om bij te verwarmen met aardgas. De extra investering is volgens directeur Henri Nijenhuis in enkele maanden terugverdiend.

  Oppervlaktebehandeling
  Historiek & activiteiten
  Technoflon ontstond op 1 april 2001 via een managementbuy-out uit een onderneming, gespecialiseerd in tefloneren en emailleren. Tegenwoordig ontplooit het bedrijf een drietal activiteiten: thermisch reinigen, stralen van producten en tefloneren en poedercoaten. In de werkplaats wordt degelijk vakmanschap gecombineerd met moderne apparatuur. Waar mogelijk, probeert men er ook te voorzien in een zo sterk mogelijk geautomatiseerde productie.

  Thermisch reiniging
  De thermische reiniging wordt toegepast om bestaande producten een tweede leven te geven. In een pyrolyseoven worden vuil en lak verwijderd van de binnenkomende producten (zoals bakplaten) als voorbereiding op het hercoaten met een teflon- of poedercoating.

  Stralen als voorbehandeling
  Voor deze vormen van hercoating vormt ook stralen een uitstekende voorbehandeling die corrosie voorkomt en een goede hechting van de coating garandeert. Technoflon voert het stralen met verschillende technieken uit, zowel machinaal als met de hand. De belangrijkste activiteit vormt het (opnieuw) aanbrengen van coatings: door poedercoating, maar vooral door wat directeur Nijenhuis 'teflonachtige' coatings noemt. Ook het aanbrengen van epoxycoatings behoort tot het leveringsprogramma. Daarnaast vervaardigt Technoflon ook naamborden voor de woningbouw.

  Optimale combinatie
  PTFE-coating
  Teflon, bij het grote publiek vooral bekend als antiaanbaklaag voor potten en pannen, is een merknaam waarachter de chemische stof polytetrafluoretheen schuilgaat, veelal aangeduid als PTFE. Het materiaal is inert, dat wil zeggen chemisch niet-reactief en bestand tegen extreme temperaturen. Het kenmerkt zich voorts door een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en het zogenaamde non-stickeffect. In Nederland past een viertal bedrijven een PTFE-coating toe om de eigenschappen van uiteenlopende producten te verbeteren. Technoflon richt zich daarbij vooral op onderdelen die toegepast worden in de voedselverwerkende industrie, met name in de bakkerijmarkt: vormen, trechters, walsen met profileringen (voor bv. koekjes) of snijmessen. De chemische resistentie van teflonachtige coatings biedt de veiligheid waaraan er bij uitstek in deze industrietak een hoge waarde toegekend wordt.    

   'Het geheim van de smid'
  “De expertise van Technoflon als probleemoplosser spitst zich toe op het vinden van exact de juiste coating voor een gegeven product”, legt Nijenhuis uit. “Er zijn duizenden varianten mogelijk, het gaat om de optimale combinatie van eigenschappen zoals corrosiewerendheid, hittebestendigheid, bestandheid tegen lage temperaturen en elektrische geleidbaarheid. We beschikken over de nodige licenties van diverse gerenommeerde leveranciers om tot een succesvol resultaat te komen. Hoe dat in detail geschiedt, is het geheim van de smid.” Feit is dat Technoflon niet te klagen heeft over opdrachten, die vooral verworven worden door mond-tot-mondreclame; een ondersteunende acquisitie is daardoor overbodig. 

  Persluchtinstallatie
  Modulaire constructie
  Door de verschillende werkplaatsen met automatische doorloopovens, lijnen voor poedercoating, (gerobotiseerde) straalcabines, de pyrolyseoven voor het reinigen en ontlakken van producten, loopt een persluchtringleiding. Voor de productie van perslucht heeft Alup Kompressoren onlangs een installatie geleverd. Deze installatie kon af fabriek ingebouwd worden, waardoor enkel de bijkomende voorzieningen door de installateur verzorgd dienden te worden.

  Specificaties
  De persluchtinstallatie heeft een vermogen van in totaal 320 kW, bestaand uit drie compressoren met een gezamenlijke capaciteit van 52 m³/min: twee vollast/nullast- en één frequentiegeregelde compressor. Daarnaast omvat de installatie een energieterugwinningseenheid en randapparatuur voor de conditionering en de filtratie van de perslucht. De vollast/nullastcompressoren zijn van het type Largo 110. De frequentiegeregelde compressor – van het type Allegro 100 – wordt alleen ingezet om pieken in het verbruik op te vangen.

  Compressoren & koeldroger
  De compressoren zijn modulair geconstrueerd, wat het onderhoud vergemakkelijkt. Ze worden direct aangedreven door een combinatie van de elektromotor en de tandwielkast; daardoor zijn de transmissieverliezen lager dan bij een riemaandrijving. De elektromotor drijft via de tandwieloverbrenging schroefdelen aan die de lucht comprimeren. Achter de compressoren is er een koeldroger geschakeld die het waterdampgehalte terugbrengt tot 6 g/m³ en daarmee het drukdauwpunt reduceert tot +3 °C. Verder zijn er verschillende filters opgenomen in de installatie.

  PF-filter
  Vóór de koeldroger bevindt er zich een voorfilter (PF-deeltjesfilter) die stofdeeltjes tot 3 μm filtert. Achter de koeldroger is er een submicrofilter (SF) geschakeld voor respectievelijk de stoffiltratie tot 0,01 μm en de oliefiltratie tot 0,01 mg/m³. Een actievekoolfilter (AF) filtert de olie tot 0,005 mg/m³ uit. In de compressorruimte en in de cv-ruimte van de kantoren zijn er ook buffervaten opgenomen om plotselinge persluchtafname en drukvariaties in het leidingnet op te vangen. Dat bespaart energie, omdat 1 bar drukverschil zich vertaalt in een toename van het energieverbruik van 7%.

  Warmteterugwinning
  Korte terugverdientijd
  Het gebruik van de warmteterugwinningsinstallatie resulteert in een grotere energiebesparing. Het principe is innovatief, maar niet nieuw. Bij het comprimeren van lucht wordt er immers altijd warmte ontwikkeld die normaal gesproken als warme lucht in de ruimte afgevoerd wordt. Naarmate het compressorvermogen toeneemt, stijgt ook de hoeveelheid thermische energie die verloren gaat.

  Werkingsprincipe
  Bij een warmteterugwinningsinstallatie wordt een warmtewisselaar opgenomen in het koelmiddelcircuit van de compressor. De tegengestelde retourleiding van het watercircuit wordt opgewarmd en vervolgens aangewend voor de verwarming van de kantoren met een totale oppervlakte van 800 m². “De werkplaatsen worden al voldoende verwarmd door de aanwezige ovens”, verantwoordt de zaakvoerder de beslissing om enkel de kantoren via deze methode te verwarmen.

  Andere toepassingen
  “Er zijn ook andere, soms heel creatieve, toepassingen denkbaar zoals het op temperatuur houden van de stoomketels of het vorstvrij houden van de ruimtes. Ook kunnen we perfect warmte leveren aan naburige bedrijven. Alles samen wordt er zo ongeveer 75% van het geïnstalleerde vermogen teruggewonnen. De uiteindelijke energiebesparingresulteert in een korte terugverdientijd van de installatie, in elk geval minder dan een jaar”,

  Bronvermelding:
  ‘Technoflon verwarmt kantoren met teruggewonnen energie’, Metallerie 12, oktober 2012, p. 35.

   

  Ga terug naar het overzicht

Technoflon verwarmt kantoren met teruggewonnen energie

Pure coaters

Naar stralen

Naar coaten

Contact

Technoflon Coating Systems bv
Edisonstraat 85
7006 RB Doetinchem
Tel: 0314-394201

Naar meer contactgegevens?